Evropská komise zesiluje tlak na aerolinky kvůli internetovému prodeji letenek

Evropská komise zesiluje tlak na aerolinky, které prodávají letenky na internetu. Chce, aby všichni prodejci dodržovali zákony EU. V dopise zaslaném zástupcům aerolinek proto komise stanovila 30 bodů, které aerolinky musejí dodržet, aby nepoškozovaly zákazníky – např. tím, že neuvádějí plné ceny letenek.

Komise dospěla k závěru, že při nákupu letenek po internetuje obchodníky klamán zavádějícími informacemi či reklamou každý třetí zákazník v EU. Šetření se zaměřovalo hlavně na klamavé udávání cen, dostupnost nabídek a nepřiměřené smluvní podmínky. Nyní se sice podle komise situace zlepšila, když prodejci upravili 60 % stránek, stále se ale na stránkách prodávajících letenky vyskytuje
mnoho nedostatků, zejména co se týče skrytých poplatků.

Podle seznamu, který aerolinkám zaslala komise, musí zákazník na webových stránkách už na začátku transakce najít plnou cenu a informace o volitelných platbách. Cena zároveň musí být stejná pro všechny nezávisle na národnosti. Komise zároveň upozornila, že pokud nebudou prohřešky leteckých dopravců trestat úřady jednotlivých členských států, je připravena vůči těmto zemím zahájit proceduru pro porušení evropského práva.