Na co máte nárok při zpoždění letadla


Kdy máte nárok na náhradu

  • v případě letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů musí být let oproti plánovanému času odletu zpožděn o dvě hodiny nebo více
  • v případě všech letů v EU delších než 1 500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů musí být let oproti plánovanému času odletu zpožděn o tři hodiny nebo více
  • v případě všech ostatních letů musí být zpoždění o čtyři hodiny nebo více

Co vám musí letecká společnost poskytnout

Letecká společnost musí vždy cestujícím čekajícím na zpožděné letadlo zdarma nabídnout stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době. A teď pozor! Společnost musí rovněž cestujícím zdarma nabídnout dva telefonní hovory nebo podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou.

Zpoždění delší než 5 hodin? Můžete odstoupit od letu

Jestliže vaše zpoždění trvá více než 5 hodin, máte navíc právo odstoupit od záměru letět. Letecká společnost vám pak musí proplatit pořizovací cenu letenky, a to za část nebo části neuskutečněné cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, jestliže let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího. Na vrácení peněz má sedm dní.

Zpoždění o den? Právo na ubytování

V případě, že čas odletu je posunut minimálně o den, musí letecká společnost zajistit cestujícímu navíc ubytování v hotelu, pokud se pobyt na jednu noc nebo více nocí stane nezbytným. Navíc letecká společnost musí cestujícímu zajistit přepravu mezi letištěm a místem ubytování.