Nový ráj pro low-cost přepravce Indie

Baví-li se lidé o nízkonákladových leteckých společnostech, každému se automaticky vybaví mapa Evropy pokrytá hustou sítí linek spojujících metropole. Bylo by ovšem chybou si myslet, že „low cost“ je pouze ryze evropský fenomén. Dle expertů se jedním z nejsilnějších trhů stane zanedlouho například Indie.

Experti z Centre for Asia Pacific Aviation, což je poradenská společnost zaměrující se na oblast letecké přepravy v Asii a Tichmoří, předpovídají, že do roku 2010 se podíl nízkonákladových přepravců na indickém trhu zvýší na zhruba 70 %. S ohledem na dosavadní vývoj také odhadují, že do pěti let vzniknou v Indii ryze domácí nízkonákladové aerolinie blížící se svými parametry dnešnímu easyJetu či Rynair. Nejblíže k tomuto cíli je společnost IndiGo, která začala nabízet spojení mezi některými indickými městy na počátku srpna letošního roku. Ba co více, loni si u Airbusu objednala rovnou stovku letounů A320. Zatím provozuje jen jeden, ale do konce letošního roku získá dalších pět. Konečného počtu by měla flotila dosáhnout v roce 2016.

Význam klasických dopravců klesá

Úměrně rozvoji nízkonákladových aerolinek klesá samozřejmě význam tradičních dopravců. Ti v poslední době ztrácejí 1,5 % tržního podílu každý měsíc a tento pokles bude dále pokračovat. Do konce letošního roku dosáhne podíl low-cost přepravců na indickém trhu 35 %, v příštím roce se očekává zvýšení na zhruba 50 %. Navíc celý indický letecký trh roste díky klasické turistice. Během příštích pěti let by se měl dokonce zdvojnásobit a dosáhnout hodnoty 60 milionů přepravených cestujících ročně.

Rizika existují i v Indii

Asi nepřekvapí, že i v Indii není podnikání v letecké přepravě bez rizik. Hlavní hrozby jsou dle expertů stejné jako na ostatních trzích – vysoké ceny paliva, nízké výnosy a přetížené letiště. A tak i indické aerolinky se msí zaměřit na maximální zeefektivnění svého podnikání a dosažení co možná nejvyšší vytíženosti svých letů.