Při letecké dopravě se poškodí či ztratí 11 zavazadel z 1000

Ročně se na světě pasažérům leteckých společností ztratí nebo poškodí 25 milionů zavazadel. Počet ztracených a poškozených zavazadel v civilní letecké přepravě se i přesto v posledních dvou letech celosvětově konečně snižuje. Zatímco do roku 2007 počet rostl až na rekordních 42,4 milionu ztracených či poškozených zavazadel na světě, v roce 2008 došlo k poklesu na 32,8 mil. kusů a vloni počet poklesl na 25,025 mil. kusů, což znamená meziroční pokles o 23,8 %. Celkově se tedy v současnosti ztratí či poškodí v průměru 11 zavazadel na 1000 pasažérů. Vyplývá to z nejnovější zprávy Baggage Report 2010 světové organizace SITA (Poskytovatel globálních informačních a telekomunikačních řešení pro odvětví letecké dopravy).

K výše uvedeným číslům je však potřeba také poznamenat, že zároveň klesá ve světě počet přepravených cestujících v letecké dopravě.

Nejčastějším důvodem ztráty či poškození zavazadla (52 %) je chybná manipulace se zavazadlem při tranzitu (přestupu) na letišti, druhým nejčastějším důvodem (16 %) je chybné naložení zavazadla při odletu na začátku cesty a třetím nejčastějším důvodem problémů (13 %) je problém chybného zavazadlového lístku na
zavazadle či problém zavazadla z hlediska bezpečnostních předpisů. Z průzkumu Sdružení evropských center spotřebitelů (ECC-Net), zřízeného a spolufinancovaného Evropskou komisí, vyplývá, že jako nejčastější důvody reklamací pasažéři uvádějí právě problémy se zavazadly (33 %), dále zrušení letů (26 %) a zpoždění letů (16 %).