Telefonování z letadla? S Emirates Airlines žádný problém

Další hranice v letecké dopravě padla. Dubajská společnost Emirates Airlines jako první na světě umožnila svým cestujícím používat v letadle mobilní telefony. Díky konkurečnímu boji lze předpokládat, že tuto novou službu, která dosud nebyla u leteckých společností myslitelná, přinesou i další aerolinky, včetně ČSA. Ty by chtěly zavést tuto službu ve svých nových strojích Airbus již v roce 2008.

Mobily se v letadlech dosud nemohly používat kvůli riziku, že by rušily radiovou leteckou navigaci. Nové technologie se však stále vyvíjí a tak tak jedna z nich toto nebezpečí vylučuje.

Jak to tedy celé funguje? V letadle je umístěna mikrobuňka, do které půjde hovor z paluby letadla. Z této mikrobuňky bude hovor přepojen do satelitního systému a z něj pak do pozemní telekomunikační sítě.