V Holandsku vznikla komise pro řešení sporů s leteckými společnostmi

Nizozemsko je první evropskou zemí, kde byla zřízena zvláštní komise pro řešení sporů s leteckými společnostmi. Tato komise (www.geschillencommissieluchtvaart.nl) zahájila činnost k 1. červenci 2009 a je kompetentní k řešení individuálních stížností klientů, které se týkají práv cestujících vyplývajících z nařízení č. 261/2004 o právech cestujících v letecké přepravě (nařízení stanovuje společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu do letadla, zrušení nebo významného zpoždění letů), z nařízení č. 2111/2005 o vytvoření seznamu leteckých společností, které jsou vystaveny zákazu provozování činnosti v EU (černá listina) a nařízení č. 1107/2006 o právech cestujících se sníženou pohyblivostí v letecké přepravě.

Komise je oprávněna řešit stížnosti na evropské letecké společnosti, které jsou členem nizozemské federace BARIN (federace leteckých společností založená již v roce 1957, celkem má 72 členů včetně např. ČSA, Air France, Iberie, EasyJet – www.barin.nl), a to v případě odletů z nizozemského letiště počínaje 1. 7. 2009.

Poplatek za řízení činí 50 eur, která musí uhradit stěžovatel. V případě úspěchu v řízení je poplatek stěžovateli vrácen. Rozhodnutí učiněné touto zvláštní komisí je závazné pro obě strany a nelze proti němu podat odvolání. Zřízení komise je velmi vstřícným gestem pro cestující, kteří mají takto možnost domáhat se svých práv vyplývajících z evropských nařízení jednodušší a rychlejší cestou, než je tomu v případě soudních sporů vedených vůči leteckým společnostem. Postup Nizozemska může být vzorem pro ostatní členské země EU. Třeba i pro Českou republiku. Uvidíme.