KD Avia vstupuje na český letecký trh

Osobní letecká přeprava mezi Českou republikou a Ruskem byla od 15. června rozšířena o služby další společnosti, která vstoupila na český trh pod jménem KD Avia. Základna společnosti na kaliningradském letišti Khrabrovo by se od června měla stát tranzitním uzlem mezi významnými městy v Evropě a v Ruské federaci.

Na všech linkách společnosti, jež byla založena v roce 2002, operují stroje Boeing 737-300. Z Prahy létá 4x týdně, a to v pondělí, středu, čtvrtek a pátek. I přes nízkou cenu letenek, nepatří KD Avia mezi „low cost“ přepravce a na palubě je cestujícím nabízen plnohodnotný servis.

Lety KD Avia jsou časově koncipovány tak, aby se cestující dostal ze všech evropských měst do Kaliningradu mezi 15. – 17. hodinou, strávil co nejméně času při transferech a do dalších ruských měst pak přiletěl pozdě večer, případně brzy ráno.

Zavazadla při tranzitních letech jsou odbavena až do konečné destinace, celní a pasové odbavení probíhá v Kaliningradu, odkud pasažéři pokračují po Ruské federaci jako na vnitrostátních letech.

Cestující KD Avia se už teď můžou těšit na služby zrekonstruovaného a moderně vybaveného letiště s novou odbavovací halou v Kaliningradu, který je hlavním městem nejzápadnější části Ruské federace, Kalinigradské oblasti.

Něco málo o městě Kaliningradě

Kaliningrad je město s významným přístavem a bohatou, ale i pohnutou historií, během níž patřilo postupně Prusku, Rusku, Německému císařství a Sovětskému svazu. Turisté mohou v Kaliningradu obdivovat spoustu historických památek: katedrálu, Královskou a Brandenburskou bránu, staré hradby či univerzitu spojenou s významným pruským filozofem Emmanuelem Kantem, který je ve městě také pochován