Odbavovací plocha letiště Ostrava Mošnov se rozšiřuje

V areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava dojde k rozšíření odbavovací plochy před terminálem. Po realizaci stavby se odbavovací plocha rozšíří na zhruba 51 000 metrů čtverečních a vznikne na ní sedm stání pro letadla.

Současná odbavovací plocha před terminálem je kapacitně nedostatečná (zaujímá asi 30 000 metrů čtverečních) a nevyhovuje odbavování pravidelných i char terových letů. Zároveň je obtížné dodržet bezpečnostní vzdálenosti mezi jednotlivými letadly. Pro letadla jsou na ploše zatím k dispozici čtyři stání.

Výstavba je realizována ve 2 etapách, ve kterých dochází ke zpevnění stávajících travnatých ok na současné odbavovací ploše a zpevnění plochy navazující na jihozápadní část stávající odbavovací plochy.

V rámci stavebních prací je prováděna úprava letištní světlotechniky, osvětlení, přeložky kabelů a odvodnění ploch. Dále je rekonstruován povrch stávající plochy pro odbavení. Současně dojde také k modernizaci obslužné komunikace.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou cca 152 mil. Kč. Moravskoslezský kraj se bude podílet na těchto nákladech cca 7,5 % a Evropský fond pro regionální rozvoj doplní tyto finance o cca 92,5 % z celkové částky. Tato stavba byla zahájena na začátku letošního roku a je realizována v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha“

Rozšíření odbavovací plochy je druhou velkou investicí do dráhového systému mošnovského letiště. Před dvěma lety se rekonstruovala vzletová a přistávací dráha, kde se instaloval nový navigační a světelný systém, který umožnil letadlům přistávat i za nízké dohlednosti.